Založení společnosti s.r.o.

Nabízíme založení společnosti s ručením omezeným  pouze za částku 17.000,- Kč bez DPH.

Od Vás budeme potřebovat ...

 • dodání podkladů, které za něj nemůže obstarat naše společnost sama (souhlas vlastníka s umístěním sídla, plné moci od třetích osob, atd.),
 • jedna návštěva u notáře a
 • složení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet zřízený pro tyto účely.

My zařídíme...

Veškeré další kroky související se založením s.r.o. již zařídíme na základě plné moci od Váš, a to především:

 • obstarání potřebných dokladů (výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, atd.),
 • notářský zápis (zakladatelská listina či společenská smlouva - dle počtu společníků při založení s.r.o.)
 • ověření podpisů zakladatele na všech dokumentech pri založení s.r.o.
 • získání živnostenského oprávnění (živnostenský list nebo koncesní listina),
 • zápis společnosti do Obchodního rejstříku,
 • registrace společnosti na Finančním úřadě,
 • přihlášení společnosti k dani z přidané hodnoty,
 • registrace společnosti a přihlášení zaměstnanců na České správě sociálního zabezpečení,
 • registrace společnosti a přihlášení zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách.
 • kolky a soudní poplatky za návrh na zápis nově založené společnosti do OR